Tragbare Klimaanlagen

Et bærbart klimaanlæg er et fritstående køleapparat, der er designet til at afkøle luften i et enkelt værelse eller mellemstore rum. Når luft afkøles, fjernes fugt fra luften, og varm luft er opbrugt. Nogle bærbare klimaanlæg udleder vand i spande, der skal tømmes med jævne mellemrum.

Honeywell bærbare klimaanlæg fordamper automatisk fugt og den varme luft, der ledes ud af det afkølede rum ved hjælp af en varm luftudladning eller udstødningsslange.

Advanced Search+